Vad är multimedia?

Termen multimedia myntades av sångaren och artisten Bob Goldstein. Han använde den för att marknadsföra sin show ”LightWorks at L’Oursin”, som hade premiär i juli 1966. Termen lånades sedan av en journalist för att beskriva showen, som kombinerade ljud och bild. Ordet har sedan dess haft en rad olika, närbesläktade betydelser. Under 1970-talet avsåg det till exempel presentationer med bildspel som visades med flera projektorer, och som var satt till musik. Under 1990-talet fick ordet sin nuvarande betydelse.

Vad är då dagens betydelse? I dagligt tal avser vi med multimedia en kombination av olika medier, som ljud, bild, video och text, som levereras av elektronik. Ett annat vanligt kriterium för multimedia är att det är interaktivt, det vill säga att det kan kontrolleras av användaren. Det här innebär till exempel att det mesta av allt vi hittar på internet kan klassas som multimedia. Multimedia behöver dock inte vara interaktivt för att få kallas multimedia. Generellt kan man säga att multimedia kan delas in i två kategorier, linjär och icke-linjär. Ett exempel på linjär multimedia är en biofilm, som spelas upp för en passiv tittare som inte har någon kontroll över förloppet. Ett typiskt exempel på icke-linjär multimedia är ett tv-spel, där spelaren helt kontrollerar hur förloppet fortskrider, och ofta kan hoppa mellan olika stadier i spelet.Vad är multimedia 1

Multimedias alla olika teknologiska och digitala format har huvudsakligen två syften, ett praktiskt och ett för underhållningens eller konstens skull. Det praktiska syftet kan sägas vara att förhöja användarens upplevelse av en produkt, till exempel genom att göra det snabbare och lättare att ta in eller förmedla information. Inom underhållningens eller konstens användningsområde syftar multimedia till att överträffa våra vardagliga upplevelser. Ett bra exempel på det, som också visar att multimedia inte bara behöver vara lagrad media, är en lasershow, som ju upplevs live, och endast för njutningens skull.

Multimedia har idag en rad olika användningsområden, från konst och underhållning till reklam och journalism. Multimedia används också i mjukvara till branscher som utbildning, ingenjörskonst, vetenskaplig forskning och medicin. Ju fler teknologiska framsteg människan gör, desto fler användningsområden kommer vi sannolikt att hitta för multimedia, och kanske kommer vi till och med att uppfinna nya medier som kommer att ingå i termen ”multimedia”.