Multimedia – engagerande uttrycksmedel

Multimedia är något som används mycket nuförtiden. Multi betyder många och medium betyder förmedlingslänk eller uttrycksmedel och multimedia syftar då på att förmedla något genom flera medier. Medier är olika kommunikationsformer som text, bild, ljud och video, och när man använder flera av dessa samtidigt blir det multimedia. Multimedia har blivit mycket populärt i och med datoriseringen. Det mesta på internet kan räknas som multimedia då det innehåller både ljud och bild. Multimedia levereras elektroniskt och kan lagras på cd-skiva eller på en hårddisk. Man kan dela in multimedia i linjär och icke-linjär. I den linjära är åskådaren passiv och bara tittar och lyssnar, till exempel att se en film. I den icke-linjära är användaren aktiv och kan agera med mediet, till exempel TV-spel, och kan ibland själv producera och infoga material. Att utbilda sig inom multimedia ger bra chanser till jobb då många vill ha hjälp med snygga presentationer.

Hur används multimedia?

Multimedia används när man vill förmedla ett budskap och nå flera sinnen genom både ljud och bild. Det kan vara bra både för praktiska ändamål och för underhållningssyfte. Multimedia passar för att informera om eller presentera något för att göra framställningen mer livlig och engagera den som tittar och lyssnar. Det passar i olika slags presentationer, redovisningar, övningsprogram och kursmaterial. Det är exempelvis lättare att lära sig praktiska moment om man får se en instruktionsvideo. I skolan utnyttjas multimedia av både elever och lärare i olika projekt. Reklamfilmer är ett annat stort användningsområde. Multimedia används också i underhållning och för nöjes skull för att ge oss rika upplevelser, det kan gälla konst, musik, teater och mycket mer. Film- och TV-producenterna är branschorganisationen som samlar bolag inom filmbranschen, alltifrån producenter av långfilmer, dokumentärfilmer och TV-underhållning till reklamfilm. Sådana multimedier ger oss förströelse och avkoppling i vardagen.