Utbildningar inom multimedia

Med tanke på den stora roll som multimedia spelar i dagens samhälle, då vi ständigt omges av den, är det inte konstigt att det finns en mängd utbildningar i Sverige som riktar in sig på just multimedia. Utbildningarna varierar från hela program till enstaka kurser, vilket gör att alla kan fördjupa sig i ämnet så mycket de själva vill.

En av de längsta utbildningarna inom multimedia i Sverige finns på Karlstads universitet, där man kan gå programmet Webb och multimedia på 180 hp, som leder fram till en kandidatexamen. Den som vill kan också välja att ta examen efter bara två år, och ge sig direkt ut i arbetslivet. Alternativet är att stanna ytterligare ett år, och fördjupa sig i studier av interaktionsdesign eller webbprogrammering, för att sedan ta ut en kandidatexamen. Inom denna utbildning ligger alltså fokus på webbutveckling.1280px-Universitas_Regia_Upsaliensis

Om man istället vill studera hur multimedia används inom produktion av ljud och video, ska man gå kursen Multimedia i produktion på Malmö högskola. Kursen är på 7,5 hp, och fokuserar på att lära ut grunderna i att hantera olika programvaror som används för att redigera ljud och video. I slutet av kursen ska alla studenter genomföra och presentera ett större projekt i form av en interaktiv produktion som innehåller de tre elementen video, ljud och bild.

En något bredare kurs är den som anordnas i Uppsala universitets regi, och som har fått namnet Multimedia. Den är på 15 hp, och fokuserar mer på teorin och metodiken bakom designen och utvecklingen av multimedia i interaktivt format, till exempel med syfte att informera (förmedla kunskap), underhålla (i form av exempelvis ett spel) eller som uttrycksform (som konstnärlig gestaltning).

Utbildningar inom multimedia finns också hos många av landets lärosäten som inte faller i kategorin högskola eller universitet. Ett exempel på det är Addskills, en utbildare som har kurser i en mängd olika områden inom IT och multimedia. Bland annat kan man gå en Excelkurs hos dem, om man vill lära sig att bemästra Office-paketets kalkylprogram. Fördelen jämfört med många universitetskurser är att du själv kan välja vilken av de nio olika kursnivåerna du vill gå, beroende på vilka förkunskaper du själv känner att du har.