Nya lagar 2018 som berör datorer och mobiltelefoner

Det finns flera lagar som berör dagens datorer och mobiltelefoner. Vissa av dessa har lite oklara syften medan andra har mycket tydliga användningsområden. Datorer och mobiltelefoner har idag blivit allt mer flexibla att ta med sig och man kan idag göra långt mycket mer än att bara spela spel på dem. Därför behövs också nya och klarare regler för vad man får göra med sina enheter, samt restriktioner över vad man inte får göra. Vissa av de nya lagarna är till för att skydda befolkningen. Det kan antingen vara en lag utformad för att minska risken för olika olyckor. Det kan också handla om en lag som syftar till att minska risken för att personer utsätts för kränkning, mobbning eller andra former av psykiskt lidande. Men vilka lagar tillkommer egentligen under år 2018, vad har de för syften och när kommer de att bli aktuella att rätta sig efter som medborgare?

Vilka lagar är nya?

Det finns fler lagar att hålla koll på när det gäller tekniska hjälpmedel som mobiltelefoner och datorer. En av de nya lagarna under 2018 är att det blir helt förbjudet att tala i en handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. Denna lag kommer att införas i februari 2018, och efter det gäller det alltså att man har en handsfree liggande för mobiltelefoni vid ratten. En annan lag som blir verklighet under 2018 är att det blir förbjudet att sprida olika privata bilder bara för att skada någon annan. Det kan också komma att bli en lag som rör sociala medier, men denna är ännu inte klubbad av riksdagen. Den lagen kommer att beröra att ungdomar över 13 år själva ska kunna ge samtycke till att olika sociala medier behandlar personuppgifterna som lämnas. Om denna lag blir klubbad väntas den kunna bli aktuell i maj 2018. Det finns alltså en hel del nytt som rör just datorer och mobiltelefoner. Särskilt lagen om att tala i mobilen vid ratten är en lag som många behöver lära sig och komma ihåg.

Vad leder lagarna till?

Många av dessa lagar leder till att olyckor och lidande minskas. Lagarna ger helt enkelt extra skydd för befolkningen. Om man tycker att en viss lag är bra kan man hos medtryck.com beställa saker med lagtryck på. En lag som förhindrar att en mobiltelefon hålls vid körning gör att båda händerna kan hållas på ratten, och förare behöver inte oroa sig för att tappa telefonen eller liknande. En lag som förhindrar att bilder får spridas i kränkande syfte kan minska risken för att nakenbilder, bilder på samlag med mera sprids. Om det finns ett konkret straff för att ha som syfte att skada någon med bildens spridning kan lagen ha mycket stor effekt. En lag som ger trettonåringar möjlighet att godkänna att sociala medier använder deras personuppgifter kan dock få både positiv och negativ innebörd. Lagen kan göra att ungdomar får lättare att knyta kontakter om föräldrarna inte behöver godkänna allt som görs, men samtidigt finns också risken att barnen blir medlem på olämpliga sajter.