Multimedia på kontoret

Att använda teknik i en mängd olika sammanhang är något som verkligen ligger i tiden och samtidigt något som stadigt ökar i form av nya användningsområden. Det finns IT-lösningar för att tillgodose de flesta behov, oavsett om det handlar om proffsiga presentationer, datalagring, modellering eller administrativa verktyg. De flesta större företag vill idag hålla sig uppdaterade med utvecklingen genom att se till att arbetsplatserna förses med de tekniska lösningar som underlättar det dagliga arbetet för alla. Vad bör då finnas av multimediautrustning på en välfungerande arbetsplats som ett kontor? Det ska vi titta på här nedan.

Förväntad teknisk utrustning

Till att börja med bör självklart även kontorshotell vara utrustade med den teknisk utrustning som krävs. Det är idag mycket populärt främst för mindre företag att hyra plats på kontorshotell och särskilt i Stockholm finns det många sådana att välja bland. Konceptet innebär att hyra ett eller flera rum i en byggnad där det samtidigt finns ett antal andra företag. Självklart får varje enskilt företag se till att skaffa de tekniska prylar som används i det dagliga arbetet, men gemensamma lokaler bör utrustas med sådant som förväntas finnas – exempelvis tekniska tillämpningar som kommer till användning vid möten.

Idag förväntar sig de flesta att ett mötes- eller konferensrum ska vara utrustat enligt konstens alla regler som möjliggör lyckade möten med teknikens hjälp. Dessutom ska det finnas möjlighet att visa presentationer, titta på videoclip med mera – och det med hög kvalitet. Det här förutsätter antingen en projektor med duk eller en rejält stor TV på väggen. Möjlighet att ansluta en rad olika enheter: dator, mobil och surfplatta är förstås en självklarhet. Anslutning på trådlöst vis är att föredra, så att man slipper en massa kablar. Det behövs knappast nämnas att videokonferenser och liknande, där en stor mängd data skickas och tas emot, kräver ett snabbt internet. Att exempelvis sitta i säljmöte med kunder är oerhört pinsamt om ljud och bild hackar, så det här är något som bara måste fungera.

Multimedia för mångsidig kommunikation

Multimedia kan också användas till olika former av kommunikation i en kontorsmiljö. Det kan handla om interaktiva skärmar, där besökare kan skriva in sig inför sina bokade besök och där medarbetarna kan sköta viss administration. Det är också många företag som använder sig av stora skärmar i lokalerna till intern information, där de anställda informeras om olika events och annat som rör företaget. Med andra ord blir det här en sorts digital anslagstavla, där innehållet kan ändras kontinuerligt på ett mycket flexibelt sätt. Stora skärmar med information är dessutom ingen ovanlig syn i skyltfönster och liknande, där en butik eller annan verksamhet får möjlighet att dra till sig uppmärksamhet från förbipasserande genom att presentera något som lockar till att vilja veta mer.