Market analysis. Flat design - EPS 10, RGB. Effects used: transparency, blending transparency.

Market analysis. Flat design - EPS 10, RGB. Effects used: transparency, blending transparency.

Idag är reklamkampanjer inte begränsade till affischering på bussar, gator och torg eller reklamannonser i tidning, TV och radio. Som en följd av att många konsumenter övergått till att handla i e-butiker på nätet och genom ökningen av smartphones finns det flera nya metoder och plattformar för att skapa en reklamkampanj. Ett exempel på nyskapande marknadsföring är en så kallad interaktiv reklamkampanj. Multimedia på internet är en aktuell form av marknadsföring idag som dessutom på grund av HTML5 fungerar oavsett plattform med optimation för dator, telefon eller surfplatta. På en webbplats, en streamingtjänst eller app möts besökare ofta av exempelvis ett spel med reklaminnehåll.

Interaktivt i det offentliga rummet

Interaktiva reklamkampanjer som genom multimediametoder låter förbipasserande betraktare interagera med digitala reklamskyltar är numera relativt vanligt. Inte minst har denna sorts reklamkampanj använts i upplysande syfte av välgörenhets och lobbyorganisationer. I storbritannien skapades en kampanj för organisationen National Centre for Domestic Violence där förbipasserande på en tågstation direkt kunde styra reklaminnehållet med hjälp av sina telefoner. De två karaktärerna — en kvinna och en arg man — kunde skiljas åt genom att på en smartphone dra över mannen till en annan skärm. I Sverige är det vanligt att reklamfilmer spelas upp på digitala skärmar i tunnelbanesystemet eller på köpcenter. Lobbyorganisationer får ofta inflytande över vad som får visas och det finns flera exempel av Reklam som fälls av reklamombudsmannen efter hårda påtryck.

Framtida konsumenter ställer höga krav på kvalitet

Det är vanligt att ständigt bära på en telefon med tillgång till alla typer av information och media under hela dagen. Att skapa reklamkampanjer som lyckas väcka uppmärksamhet i förbifarten är en utmaning då den konkurrerar med den stora mängd innehåll på nätet som både är tillgänglig och ofta mer intressant för konsumenten. Det är onekligen sant att de tekniska möjligheterna bakom digitala och interaktiva reklamkampanjer har utvecklats under åren. Med modern teknik har ett antal proptotyper skapats av digitala alternativ till papperstidningar. Precis som i en papperstidning är det möjligt att vända blad på tunna och böjbara digitala bildskärmar. Även VR-teknik har fått genomslag på internet vilket skapar många intressanta möjligheter för framtidens reklamkampanjer.