Framtiden inom multimedia

Multimedia har en stor och viktig position i vårt samhälle och har alltid haft det. Den urtida formen av multimedia var livsviktig för att dåtidens människor skulle överleva, i och med att man till exempel berättade om giftiga växter och bär i en form av vandringssägner, vilket också är en medieform. Människan använder sig alltmer av multimedia både för att informera varandra om vad som har hänt i världen och för att kommunicera och komma närmare varandra. Hur ser då framtiden ut inom multimedia? Utveckligen går snabbt och är väldigt spännande att följa.

Vår nya tid

Group of Multiethnic People Connected Digital Devices Concept

Hur tror du att multimedia kommer användas i framtiden? Tradtionellt sett har man tänkt på multimedia som TV, radio och tidningar men idag kan även sociala medier räknas in där. Till de sociala medierna räknas Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. YouTube är på uppsving i och med allt fler människor vloggar både om sina personliga liv och om skeenden i världen. Vill du få inspiration till hur du kan använda multimedia kreativt? Besök Yayoi Kusama – I oändligheten på Moderna museet och ArkDes så får du med egna ögon se hur verkligen kan te sig om det rumsliga får mindre betydelse, vilket det får på nätet. I och med att vi människor numera kan kommunicera med varandra bara med hjälp av en dator eller telefon och en fungerande internetuppkoppling kan vi umgås utan att vara i samma rum, något som har efterliknats på många sätt inom konstens värld där man ofta försöker kommentera nutidssamhället.

Se visionen framför dig

Tack vare multimedias möjlighet att nå fram till många människor på en och samma gång är det ett tacksamt verktyg att använda för att nå ut med nyheter. I och med olika designverktyg på datorn och i mobilen kan du själv illustrera det du vill visa upp, vare sig det handlar om din vardag eller om politik eller något annat. Multimedia som begrepp syftar både till att beskriva många olika medier men också för att visa att flera olika sinnen används samtidigt – både hörseln och synen. Vad vill du visa upp? Gränserna mellan rum upphör när du kan nå ut med ditt budskap över hela landet och även internationellt. Kanske kan du anordna ett möte om till exempel klimatet bara genom att annonsera ut det i sociala medier? Dagens spännvid gör att ingenting är omöjligt, det går att nå människor över hela världen och de kan i sin tur även få tag i dig.