Affischens olika användningsområden

Affischen är ett sätt att förmedla information som trots vår digitaliserade ålder har överlevt, och lever och frodas än idag. Både historiskt och i dagens läge har affischerna haft mer eller mindre samma funktioner, som till exempel filmaffischer och valaffischer. En funktion som inte längre är vanlig, i alla fall inte i Sverige, är dock propagandaaffischer. Att de inte har förekommit i Sverige på lång tid har sin naturliga förklaring, eftersom propaganda framförallt används i krigstider för att påverka folket i en riktning som gynnar landets krigsföring. Många kända propagandaaffischer kommer från nazityskland under andra världskriget, då de skapade nidbilder av judar för att skapa sympati hos folket för deras sak. Likaså de allierade skapade propagandaaffischer på sin sida, till exempel en amerikansk affisch med bilder av japaner avbildade som råttor. Karakteristiskt för propaganda är just att innehållet brister i saklighet, eftersom syftet inte är att informera utan att påverka. Avsikten är att få fram just sin agenda eller sitt budskap genom att skapa positiva eller negativa känslor hos betraktaren.Affischens olika användningsområden 3

En av affischens funktioner som däremot har överlevt fram till idag är reklamfunktionen. Reklamaffischer möts vi av dagligen i samhället, på tunnelbanan, på busstationer, i gallerior, i mataffärer och på anslagstavlor. Det är en konst att skapa en bra reklamaffisch, eftersom den på mycket kort tid, kanske bara det ögonkast affischen får av en förbipasserande, måste förmedla sitt budskap. Att formge en affisch kräver därför ett samspel mellan textinnehåll, typografi och bild. Det gäller att ha rätt tilltal och att affischen är visuellt attraherande. Andra knep för att fånga betraktarens intresse är ordlekar eller humoristiska inslag.

Affischernas således ofta konstnärliga utförande har gjort att de idag även har en tredje funktion, en dekorativ sådan. Retroaffischer, både reklamaffischer, propagandaaffischer och teater- eller filmaffischer, har blivit en modern och populär inredningsdetalj. Som komplement till dessa finns också posters, som skiljer sig från affischer såtillvida att de uttryckligen skapas för att vara dekorativa. Det förekommer därför inget textelement på posters. Om du vill dekorera ditt hem med vackra posters skapade av nordiska designers hittar du ett brett urval på Nordicdesigncollective.se.